top of page

Aktarı-Yorum Öyleyse Var-ım

Aktarımın dile girişten itibaren kurulduğunu söylemek, kaybın sözcükler sayesinde dilin içinde temsil edilerek yer değiştirebilmesi anlamına gelir. Bu açıdan bakıldığında aktarımın Freud'un kuramsallaştırmasında sadece analitik ortamda duyulan aşk ve nefret aktarımı ya da karşı-aktarımı olmasının ötesinde, analitik edim -yorum- sayesinde bir sözcüğün yerini bir diğerine bırakabilmesi hareketidir de. Çoğu kez bir arzunun gerçekleşmesiyle karıştırıldığından düşünceye uygulanan sansürün peyder pey zayıflamasıdır. Kısacası dilin kendi içindeki bir esnekliğe ve yer değiştirmelere izin verebilmektir. Bu aynı zamanda aktarımı yüceltme mekanizmasıyla birlikte düşünebileceğimiz bir soruya da kapı aralar.

Ida Bauer, (Dora), 1882-1945.

İçerikler
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page