top of page

Terapi Sürecince Empati

Empati her ne kadar psikanalitik kuramda mesafeli yaklaşılan kavramlardan biri olsa da, farklı düşünce gelenekleri tarafından özdeşim, yansıtma, aktarım, başkalık gibi terimlerle anıla gelmiştir. Bu mesafenin olası nedenlerinden biri günümüzün populer kültürü tarafından parlatılan bir kavram olmasına rağmen, psikanalitik kuram açısından tartışmalı olmayı sürdürmesidir. Yine de felsefeden psikolojiye ve özellikle de ego psikolojisine uzanan bu kavrama psikanalitik kuramın özgün kavrayışından ve pratiğinden itibaren yeni açılımlar getirebiliriz.

İçerikler
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page