top of page

La Traviata: Ahlak, Freud ve kadın mazoşizmi üzerine

''Verdi’nin, bir fahişeye dönüşen Fransız taşra kızı Rose Alphonsine Plessis’in gerçek hikâyesine dayanan La Traviata operası, bir 19. yüzyıl kadının kısa hayatını ve fırtınalı “emotional arc”ını (duygu yayı) gösterir. Kıta Avrupası’nda bu dönem, bazı genç kadınların onlara barınak, lüks mallar ve toplumda belli belirsiz bir yer veren güçlü erkeklerin metresleri oldukları zamandı. 19. yüzyıl Paris’inde toplumca lekelenmiş kadınlar sınıfında bu tümüyle kuraldı. Ama İngiliz hayatı, tipik Victoria çağı riyakârlığına batmıştı, aynı Freud’un Viyana’sı gibi.''

İçerikler
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page