top of page

Lacan'ı Anlamak, Çevirmenle Buluşma - Tam Metin

''Kitabın ilk bölümlerinde, Castanet, birinci Lacan dediğimiz yapısalcı Lacan’ın “söz ve dilin işlevi ve alanı” dediği şeyle ilgileniyor. Yani öznenin Öteki, büyük Öteki diye okuduğumuz, dilin Öteki’si ile olan diyalektiği. Bu klasik Lacan en ünlü Lacan: Baba-nın-adı, Fallus, simgesel düzen gibi dile pelesenk olmuş terimlerin hüküm sürdüğü yılların Lacan’ı. Bu Lacan, Freud’a dönüş yapan, Freud’u yapısalcılığın ortaya attığı yeni fikirler ve araçlarla okuyor. Yani bilhassa antropoloji ve dilbilimi ile, ki burada da iki isim geliyor akla, Claude Levi-Strauss ve Jacobson...

“Lacan’ı anlamak”ta bir yön, bir istikamet var, ve bu sadece kronolojik bir ilerleme değil. Kavramlar gerçekten de Lacan’ın öğretiminin zamanda ilerleyişini takip ediyor. Fakat bu ilerlemenin bir de mantıksal bir boyutu var. Dönüşen kavramlar, bir önce gelen doktrini iptal etmeden, yadsımadan, yeniden düzenleniyor. Ve Castanet kitabın sonunda, 21. Yüzyılın gereksinimlerine yanıt verecek bir psikanalizi işaret eder biçimde gerçek kavramını merkeze koyan bir doktrine getiriyor okuyucuyu.

İşte size benim bu ilerleyişi nasıl anladığım ve kendi pratiğimde nasıl ortaya koyduğuma dair bir şeyler aktarmaya çalışacağım.''

Baturalp Aslan

Bu metin 27 Aralık 2017 tarihinde Haliç Üniversitesi'inde gerçekleşen Pınar Arslantürk'ün yönettiği okuma grubu kapsamında Çevirmenle Buluşma I etkinliğinde okunmuştur.

İçerikler
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page