top of page

Çevirmenin Öznelliği Bekleme Odası ve İlk Karşılaşma

Bir dilden diğerine yolculuk yaptığımız ve başka olanı Paul Ricoeur’ün terimleriyle “dilsel bir misafirperverlikle” karşıladığımız çeviri uğraşında, çevirmen olarak arzumuzun yani öznelliğimizin ne olabileceği ve hangi koşullarda nasıl açığa vuracağı terapinin alışıldık çerçevesinden farklı olarak başlayan ve ilerleyen üç kişilik sürecine yeni sorular dâhil eder. Burada belki de önemli olan tek tek çevirmenlerin öznel arzularının ne olabileceğini irdelemekten ziyade, sözün terapi odasındaki belirişini ve dolaşımını mümkün kılan çeviri uğraşının zorunlu olarak sadece çevirmenin varlığından değil, çevirmenin öznelliğinden de geçtiğini hesaba katmaktır...

Freud'un divanı, Londra.

İçerikler
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page