top of page

Öznenin Varoluş Sınırındaki Kaybı - Beden- Arzu ve Psikosomatik

Bu yazıda yazar Şeyda Uncu kendisinin Alopesi Areata Hastalarında Zihinselleştirme Yetilerinin Dil Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi adlı yüksek lisans tezi kapsamında ele aldığı psikosomatik olguları geliştirmiş ve gerek vaka incelemelerinden gerekse kuramsal araştırmalarından doğan çıkarımlarını derlemiştir.

Yansıtma Psikopatoloji ve Projektif Testler Dergisi

Bu metin Lacancı psikanalitik kuramda psikosomatik olguların nasıl ele alındığını incelemek adına değerli bir giriş metni niteliğindedir. Özellikle önemli bir psikanalist olan Lebrun'un Psikosomatik Etki metnininde ortaya koyduğu kuramını da bize tanıtan yazar, bedenle ruhsal arasında olan bu olguyu bir klinisyenin kendisini doktora ve hastaya bakım veren kişilere kıyasla ve onlardan farklı olarak nasıl konumlaması gerektiğine de değinir.

Pınar Arslantürk

İçerikler
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page