top of page

Akla Takılan Melodileri Yorumlamak: Kuramsal ve Klinik Nirengi Noktaları

Bu metin, Nice Sophia Antipolis Üniversitesi'nde profesör olan ve yaşayan en değerli ve yaratıcı psikanalistlerden biri olan Jean Michel Vives'in İstanbul Psikanaliz Derneği tarafından 15 Ekim 2017 tarihinde düzenlenen Müzik ve Psikanaliz etkinliğinde sunduğu metnidir.

Psikanaliz Yazıları, 36 - Psikanaliz ve Yorum

Yazar Theodor Reik'in Akla Dadanan Melodi, Yaşamda ve Müzikte Psikanalitik Deneyimler eserinden yola çıkarak günlük hayatta kulak kurdu dediğimiz günlerce aklımızdan çıkmayan müzikleri, sesleri, şarkıları ve bunların işlevini psikopatolojik olarak nasıl yorumlayabileceğimizi ele almaktadır. Yazara göre akla takılan melodiler '' üstbenliğin hem benliği teselli etmeyi, hem de, çelişkili olarak kendi zulmedici seslerini sınırlandırmayı hedeflediği birer tezahürdür. ''

Pınar Arslantürk

İçerikler
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page