top of page

Söylemlerin Yazılışı: 4 Söylem + 1

Söylemlerin Yazılışı metninde yazar Özge Soysal, 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında ODTU Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Seminerleri çerçevesinde « Lacan’ın Söylem Türleri » üzerine verdiği bir seminerin yazıya dökülmüş halini ilerletmiştir.

Metninde yazar, 1969-1970 senesi süresince Lacan'ın Psikanalizin Tersi ya da Psikanalizin Aksi olarak çevirebileceğimiz L'Envers de la psychanalyse seminerinde işlediği söylem türlerinin yazılmakla birlikte yazılmamaya nasıl devam ettiğini ele almaktadır.

Lacan'ın Söylemleri : 4+1

Bu metinde yazar kavramları hem içinde olunan kuramsal, hem de toplumsal bağlam dahilinde ele almaktadır.

Daha açık bir şekilde dile getirmek gerekirse söylemleri doğdukları çerçevede yani Paris'de 1968 yıllarında gerçekleşen toplumsal olaylar perspektifine tekrardan koyarak ele alan yazar bizi adım adım Lacan'ın kuramında Efendinin söylemi, Histeriğin söylemi, Üniversitenin söylemi ve Analistin söylemi olmak üzere 4 söylem olarak adlandırdığımız incelemeyle tanıştırmaktadır. Bununla kalmayıp aynı zamanda Lacan'ın kuramındaki kavramların ilerleyişini de adım adım takip etmektedir. Bu dikkatli ve hassas takip okuyucuya kavramların yolculuğunu/dönüşümünü göstererek yan bir kazanç da sağlatmaktadır.

Pınar Arslantürk

İçerikler
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page