top of page

Sapkınlıklara Giriş

Birçok alandan -psikanalitik, adli, sanatsal, kültürel-toplumsal vb.- ele alabileceğimiz sapkınlıklar konusunu, Freud'un ve Lacan'ın kuramından itibaren yapısal özellikleri, klinik ve gündelik dışa vurumları, özneyi sürüklediği çıkmazlar açısından tartışıyoruz.

Özge Soysal

İçerikler
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page