top of page

Psikozda Kadınsı

Bu metin 2019 senesinde gerçekleşen Psikanalizde Kadınsı temalı eğitim için hazırlanılmış bir sunumdur.

İlk oturumlarda Jacques Lacan'ın Öteki kadın kavramı çalışılmıştır: Öteki kadın yoğunlukla histeri ve daha genel olarak nevrotik kişilik örgütlenmelerinde kadınsıya dair olan sorgulamayı işaret eder. Kadınsıya dair bir gösteren olmayışını Lacan kuramında ''Kadın yoktur'' cümlesi ile dile getirir. Kadına ve zevkine dair bir gösterenin olmayışını, Kadın'ın olmayışı fakat kadınların oluşu ; her kadını kendi kadınlığı ve kadınsılığının inşaasında bir bilinmezle karşı karşıya bırakır. Bu bilinmez/bilinemez olanın ruhsal dünyada belirli sonuçları vardır: Öteki kadın kavramı nevrotik kadınların güzelliğe ve diğer kadınlara olan merakını ve bu merakın gerisinde ruhsal dünyada ne olduğunu açıklamak için J.Lacan'ın ortaya koyduğu bir kavramdır. Kadın ve zevkinin göstereninin olmayışı sonucunda ötekine atfettiği bir bilgiye öykünüyordur kadın.

Psikozda ise ruhsal alana iki temel erkeksiye dair olan gösteren daha yazılmamıştır: phallus göstereni ve Baba'nın-Adı gösterenleri. Bu iki erkeksiye dair olan gösterenin ruhsal alana yazılmaması sonucunda kadınsıya dair olan sorgulama psikotik yapılanmada nasıl bir sonuç doğurur sorusu bizi Lacan'ın Kadın'a-itiş kavramını incelemeye itmiştir.

Başka bir şekilde söylemek gerekirse nasıl nevrozda bastırmanın olduğu yerde psikozda Baba'nın-adı'nın men edilmesi/hesaptan düşülmesi var diyorsak aynı şekilde nevrozda Öteki kadın etrafında olan sorgulamanın yerinde psikozda Kadın'a-itiş var diyebiliriz.

Bu sunum aynı zamanda vaka ile birlikte ele alınacak bir makalenin ilk taslağı olarak da görülebilir.

İçerikler
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page