top of page

Hipokondriya, Psikoz ve Soykırımın Söylemsel Mantığı

Soykırım.

Makalenin Özetinden : "Psikoz kliniği, artık büyük Başka'nın saptanamayışıyla karakterize edilen tarihsel dönemlerin çalışılması bakımından ilgi çekicidir. Bu dönemler, Simgesel'deki defonun imgesel rekabet olasılığını ve dolayısıyla da, yerler ve adlar arasındaki farklılıkları, sirkülasyonu ve bir arada var oluşu, yani yaşamı düzenleyen, sosyal bağlar oluşturan bir söylem ile imgeselin aşılması olasılığını geçersiz kıldığı tarihi anlardır. Klinik analizin, Reconquista sırasındaki İspanyol antisemitizmi ve Nazi antisemitizmi ile karşılaştırılması, artık simgesel ile bağlantılı olmayan ve bundan ayrı olarak zayıf ırkların ekserezi ve parazitlerin bertaraf edilmesi yoluyla sosyal bedenin oto-mutilasyonuna doğru iten, eziyet verici bir izleme ve suçlama ikliminde serpilip gelişen ölüm dürtüsünün etkilerini okumamıza olanak verir. Bu oto-mutilasyon, ya Simgesel'in hesaptan düşmesinin engellediği bir boşluğu, bir ensizyonu (yarığı), bir kesiği hedefleyerek; ya da bunun aksine, orada engel teşkil etmesiyle itham edilen şeyin tahliye edilmesi yoluyla bir tamamlanmayı hedefleyerek yapılan eyleme geçişin bir sonucudur."

Türkiye Klinikleri Psikoloji Dergisi'nin "Lacanyen Psikanaliz" sayısında yayımlanan "Hipokondriya, Psikoz ve Soykırımın Söylemsel Mantığı" (Hipochondria, Psychosis, and Genocide's Discoursive Logic) metnine buraya tıklanarak ulaşılabilir.

İçerikler
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page