top of page

Kurumlardaki Acılar

Kurumlardaki acılar ve psikopatolojiler aracılığıyla bu süreçlerden haberimiz olur. Analiz yoluyla üç farklı tip acı olduğunu görürüz:

İtalyada Terk Edilmiş Bir Zindandan Resim.

  • Biri kurumsal olguya dair bir mesele

  • Diğeri bir kurumun kendi yapısına dair – sosyal yapısı ve kendine ait bilinçdışı yapısı

  • En sonucusu ise kurumda olan bir bireyin kendi ruhsal yapısına dair

Burada bahsedilen birinci zorluk yaşamın kendisine dair bir zorluktur : kısıtlamalar, zorundalıklar, ilüzyonların çökmesi... öznenin bölünmesi ile ilgilidir...

kurumsal patoloji ile kast edilen bu değildir: ne zamanki bir eleman ve bütün ayrılamaz olur, farklılaşmamış bir ruhsal alan doğar, anlamlar/süreçler/ kişinin fazla sınırlarına itilmesi sınırlarının çiğnenmesi ile doğar o zaman kurumun patolojisini ele almaya başlarız. Kurumdaki bir başka patolojik durumda fazla tutkulu durumlar doğurması olabilir. Burada tutku ile kast edilen büyük bir ruhsal acıyı kast etmesidir. Neredeyse psikotik durumları çaprıştıran yoğun kaygılar doğar, kişilerin düşünme kapasitelerini yoğun kaygılarla ellerinden alır. Ruhsal alanlar ve bu ruhsal alanların sağladığı olanaklar yok olmuştur. Ve geriye yoğun kaygıya karşı bir tek savunulan ideoloji kalır. Kurum bir topluluğa dönüşür : duygular hiçbir mediasyon olmaksızın eyleme geçişlerle sonuçlanır. Böyle durumlar neredeyse her zaman kurumun temellerine dair bir tehdit doğduğunda ortaya çıkar. Böylesi durumlarda kurumları ayakta tutan bütün ruhsal düzenekler sarsıldığı için kurumda olan bireyleri etkiler...

3 temel türden ruhsal acı doğabilir bir kurumda :

  • kuruluşun sorunlarına dair acılar :

  • birincil görevin yerine getirilmesindeki başarısızlıklara dair acılar

  • ruhsal alanın korunmasına dair acılar

İçerikler
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page