top of page

İkinci Dalga, Psikanaliz ve Etik

Etik, sadece psikanalitik kuramdan doğan bir ilkeler bütünü değildir, psikanalitik deneyimin kendisidir. Peki, değişen ne? Küçük bir kondüktör uyarısı: çıkış, girişin olduğu kapıdan!

Psikanalizin Etiği Semineri

İçerikler
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page