top of page

Mekan ve usta-çırak ilişkisi

3 Mayıs 2022 tarihinde aramızdan ayrılan psikanalist Serge Lesourd’a ithaf edilen bu yazıda Beyza Toktay, geleneksel dönem ve modern dönemde, usta-çırak ilişkisinin doğuşu, bir zanaatın ustanın stilinden itibaren “öğrenimi” mekanla bağlantısı içerisinde okullarda gerçekmesinden yola çıkarak güncel söylemde hala usta-çırak ilişkisine yer var mı? sorusuna yanıt arıyor.
Comments


İçerikler
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page