top of page

Psikanalizde Gerçekçilik


Pek çok güncel felsefi tartışma, Quentin Meillassoux’nun After Finitude [Sonluluğun Sonrası] (Après la finitude, 2006) adlı kitabı ile ateşlenen ve ardından “spekülatif gerçekçilik” adındaki, daha geniş ancak daha az homojen bir hareket tarafından izlenen, gerçekçilik probleminin oldukça çarpıcı yeniden sunumu ile belirginleşmiştir. Bu makale, Lacancı psikanalizin kavramsal alanının bu tartışmayla ilgili olup olmadığı ve eğer ilgili ise bunun nasıl olduğu sorusunu gündeme getirmektedir. Ana argüman, bilimde “gerçeğin” statüsünü ve bunun bilinçdışının öznesi ile (Galileci) bilimin öznesinin Lacancı özdeşimi ışığında psikanaliz için olası sonuçlarını irdelemektedir. Bu makale Lacan’ın “Eğer bir şeysem, nominalist olmadığım açıktır” iddiasını ciddiye alarak, gerçekçiliğin psikanalitik yorumunun taslağını çizmeyi amaçlamaktadır.Comments


İçerikler
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page