top of page

Yorumlama görevi üzerine altı not

Agnes Aflalo, Çev. : Baturalp Aslan

Çevirenin Notu Freudcu Dava Okulunun önümüzdeki kasım ayında gerçekleşecek 53’üncü çalışma günlerinin teması “Yorumlama, zikretme, noktalama, kesme” olarak belirlendi15. Yani seansta analiste düşen görev, analistin ediminin türevleri üzerine. Jacques Lacan’ın standardize bir ortodoksluğu savunan IPA’dan atılmasının başlıca sebebinin değişken süreli seanslar yapması olduğunu düşünürsek, lacancı psikanalizi kuran noktanın seans sürecine karar veren analist edimi olduğunu iddia edebiliriz. Lacan yapısalcı döneminde semptomun dilbilimsel tekniklerle deşifre edilmesinin önemini vurguladıysa da; öğretisinde ilerledikçe, simgesel önemini gerçeğe, anlam yerini anlamsızlığa, gösteren önceliğini bedene, hakikat ise üstünlüğünü jouissance’a bırakır. İlk mantıkla tanımlanan bilinçdışı aktarımsal bilinçdışı olarak adlandırılıp analistin simgesel Öteki’nin dört-başı-mamurluğunu taşıdığı bir rejime tekabül ederken; gerçek (réel) bilinçdışı Öteki’nin garantisinden yoksun, ideallerin ve destansı anlatıların, nesnelerin absürtlüğü önünde solduğu yüzyılımız düzenine kulak vermek için icat edilmiştir. İki bilinçdışı birbirini dışlamaz, aktarımsal olan ile gerçek olan arasında gidiş gelişler analitik kürün çözümleme ve kurgulama süreçleri için gereklidir, hiçbir aşamada olmadığı gibi burada da bir reçete, bir yol haritası yoktur, analistin etiğinden başka. Agnès Aflalo’nun bu metninin, lacancılığı kendine yol gösterici edinen klinisyenler için, konuşmak, söylemek, dinlemek, anlatmak gibi edimlerin tüm gizem ve çelişkilerinden arındırılıp komünikasyona indirgendiği ve bilinçdışını dışlar halleriyle tabiri caizse ayağa düştükleri çağımız için, bizi her şeye bir anlam verme gayesinin girdabına düşmekten kurtaran bir pusula teşkil ettiği kanaatindeyim.


Aşağıdaki linke tıklayarak okuyacağınız metin yazar Agnes Aflalo'nun izniyle Baturalp ASLAN tarafından çevrilmiştir.


LPÇ, 2023, Agnes Aflalo, Yorumlama görevi üzerine altı not.
.pdf
Download PDF • 2.90MB


Comments


İçerikler
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page