Ekran Resmi 2021-03-07 15.36.01.png

Klinik Seminerler Dizisi

Seminer dizisini yönetenler : 

Dr. Pınar Arslantürk & Dr. Fiona Faraci

Çalışma çerçevesi : Seminerler, her sene psikanalizdeki önemli bir konuyu derinlemesine ele almaktadır.

 

Her oturum grubun yöneticilerinin kuramsal sunumlarıyla başlayacaktır.  Ardından bir katılımcının vaka sunması ve bu vakanın ele alınıp tartışılması ile tamamlanmaktadır.

 

Sunulan vakalar sunum anından en az 10 gün önce yöneticilere yollanmakta ve sunuma hazırlanmaktadırlar. 

 

Aynı zamanda sunulan konuya ve katılımcıların uzmanlık alanlarına göre katılımcılar da belirli aralıklarla kuramsal oturumlar yapmaktadırlar. 

Her oturumun başında bir katılımcının, önceki oturumun kendisinde uyandırdığı yankıyı gruba sunması beklenmektedir.

Konu: Her sene farklı bir konu ve kavram ele alınmaktadır. İçinde olunan senedeki çalışma ve geçmiş çalışmalar için sayfanın altına bakılabilir. 

Süre : 3 saat

 

Ücret: Oturum başına 120Tl

Amaç: Ele alınan kavramların aktarılması hariç her katılımcının kendisinin de bir sorusunu araştırması ve bir yazı üretmesi, çeviriler yaparak literatüre katkıda bulunması amaçtır. 

Konuklar: Belirli aralıklarla seminer dizisine yurt dışından profesör ve psikanalistler davet edilecek; dönem süresince duyurulacaktır. 


Katılım ön koşulu: Katılımcılar, iki yönetici ile görüşme yaparak gruba dahil olmaktadırlar. ​Seminerlere tek oturumluk katılım mümkün değildir. Kayıtlar her dönem başında olmaktadır. 

Kayıt : Katılmak istenmesi durumunda kendinizi tanıtan bir maili yöneticilerden birine gönderip görüşme randevusu istemeniz gerekmektedir. 

download.jpg

Klinik Buluşma

Klinik buluşmayı yönetenler : 

Dr. Pınar Arslantürk & Dr. Fiona Faraci

Çalışma çerçevesi : Yılda 1 kere düzenlenen ve 4 vakanın ele alındığı klinik buluşmalar; Fransa'dan bağlanan profesör ve psikanalistlerin seminerin katılımcılarının getirdiği vakaları ele almak için bağlandığı bir klinik çalışmadır. 

Süre : 3.5 saat

Ücret: 200 Tl 

Kayıt: Seminerin katılımcılarına açıktır. Dışardan gelmek isteyenlerin öngörüşme yapmaları gerekmektedir. 

Ekran Resmi 2019-02-03 11.47.19.png

Süpervizyon

Süpervizörler : Dr. Fiona Faraci & Dr. Pınar Arslantürk

Çalışma çerçevesi : Süpervizyonlar, iki süpervizörün eşliğinde, en az 4 en fazla 6 danışman/ psikoloğun katılımıyla ayda 2 kere gerçekleşecek ve toplamda 8 oturum yapılacaktır.

Süre : 1,5 saat, Ücret: 120Tl

 

Yönelim : Psikanalitik psikopatoloji temelli ilerleyecek, psikanalitik kliniğin temel ilkeleri aktarılacaktır.

Amaç : Psikologların sundukları vakalar üzerinden gelişecek olan bu çalışma, söz konusu vakalarla ilgili psikopatolojik yaklaşımın inceliklerinin düşünülmesini ve terapi sürecini destekleyici bir ortam oluşturulabilmesini hedeflemektedir.

 

Katılım ön koşulu: Katılımcıların çocuk ve ergen danışan görüyor olması, psikolog olması ve temel psikanalitik kavramlara dair okuması olması beklenmektedir.

Kayıt : Süpervizyon grubunun yürütücüleriyle iletişime geçilmesi önemle rica olunur.