top of page
Ekran Resmi 2021-03-07 15.36.01.png

Klinik Seminerler Dizisi

 

 

 

Seminer yöneticileri : 

Dr. Pınar Arslantürk & Dr. Fiona Faraci

Çalışma çerçevesi : Seminerler, her sene psikanalizin önemli bir konusunu derinlemesine ele alır.

 

Her oturum grubun yöneticilerinin kuramsal sunumlarıyla başlar.  Ardından bir katılımcının vaka sunması ve bu vakanın ele alınıp tartışılması ile tamamlanır.

 

Sunulan vakalar sunum anından en az 10 gün önce yöneticilere yollanmakta ve sunuma hazırlanmaktadırlar. 

 

Aynı zamanda sunulan konuya ve katılımcıların uzmanlık alanlarına göre katılımcılar da belirli aralıklarla kuramsal oturumlar yaparlar. 

Konu: Her sene farklı bir konu ve kavram ele alınmaktadır. İçinde olunan senedeki çalışma ve geçmiş çalışmalar için sayfanın sonuna bakılabilir. 

Süre : 3 saat

 

Ücret: Oturum başına 250Tl- Kayıt dönemliktir.

Amaç: Ele alınan kavramların aktarılması hariç her katılımcının kendisinin de bir sorusunu araştırması ve bir yazı üretmesi, çeviriler yaparak literatüre katkıda bulunması amaçtır. 

Konuklar: Belirli aralıklarla seminer dizisine yurt dışından profesör ve psikanalistler davet edilir.


Katılım ön koşulu: Katılımcılar, iki yönetici ile görüşme yaparak gruba dahil olmaktadırlar. ​Seminerlere tek oturumluk katılım mümkün değildir. Kayıtlar her dönem başında olmaktadır. 

Kayıt : Katılmak istenmesi durumunda kendinizi tanıtan bir maili yöneticilerden birine gönderip görüşme randevusu istemeniz gerekmektedir. 

pinar.arslanturk@gmail.com

fionafaraci@yahoo.com

Catherine Millot

Psikanalizde yazı

 

 

 

2021 senesinde psikanalizde yazmanın amacını ve yazmaya itenin ne olduğunu anlamak için başlayan bu çalışma her sene ocak ayında bir yazarla buluşup yazının işlevini beraber ele almak adına oluşan bir söyleşi serisine  dönüşmüştür. 

2023 senesi konuğu 28 Nisan  tarihinde saat 19'da Prof. Dr. Catherine Millot olacaktır.  

Catherine Millot'nun "Bir az derin dere" adlı kitabından ivmeyle hayatında yazının yeri ve yapıtının temel taşları ele alınacaktır.

Etkinlik  Fransız Kültür Merkezi'nde  gerçekleşecektir.

Kayıt: 

catherinemillotkayit@gmail.com

download.jpg

Klinik Buluşma

 

 

Klinik buluşma yöneticiler : 

Dr. Pınar Arslantürk & Dr. Fiona Faraci

Çalışma çerçevesi : Yılda 1 kere düzenlenen ve 3 vakanın ele alındığı klinik buluşmalar; Fransa'dan bağlanan profesör ve psikanalistlerin seminerin katılımcılarının getirdiği vakaları ele aldığı bir klinik çalışmadır. 

Süre : 3.5 saat

Ücret: 200 Tl 

Kayıt: Çalışma yöneticileri ile iletişime geçebilirsiniz.

Ekran Resmi 2019-02-03 11.47.19.png

Süpervizyon

 

 

Süpervizörler : Dr. Fiona Faraci & Dr. Pınar Arslantürk

Çalışma çerçevesi : Süpervizyonlar, iki süpervizörün eşliğinde, en az 4 en fazla 6 danışman/ psikoloğun katılımıyla ayda 2 kere gerçekleşecek ve toplamda 8 oturum yapılacaktır.

Süre : 1,5 saat, Ücret: 120Tl

 

Yönelim : Psikanalitik psikopatoloji temelli ilerleyecek, psikanalitik kliniğin temel ilkeleri aktarılacaktır.

Amaç : Psikologların sundukları vakalar üzerinden gelişecek olan bu çalışma, söz konusu vakalarla ilgili psikopatolojik yaklaşımın inceliklerinin düşünülmesini ve terapi sürecini destekleyici bir ortam oluşturulabilmesini hedeflemektedir.

 

Katılım ön koşulu: Katılımcıların çocuk ve ergen danışan görüyor olması, psikolog olması ve temel psikanalitik kavramlara dair okuması olması beklenmektedir.

Kayıt : Süpervizyon grubunun yürütücüleriyle iletişime geçilmesi önemle rica olunur. 

bottom of page