top of page

Klinik Seminerler Dizisi

Seminer dizisini yönetenler : 

Dr. Pınar Arslantürk & Dr. Fiona Faraci

Çalışma çerçevesi : Seminerler, her sene psikanalizdeki önemli bir konuyu derinlemesine ele almaktadır.

Her oturum grubun yöneticilerinin kuramsal sunumlarıyla başlayacaktır.  Ardından bir katılımcının vaka sunması ve bu vakanın ele alınıp tartışılması ile tamamlanmaktadır.

Sunulan vakalar sunum anından en az 10 gün önce yöneticilere yollanmakta ve sunuma hazırlanmaktadırlar. 

 

Aynı zamanda sunulan konuya ve katılımcıların uzmanlık alanlarına göre katılımcılar da belirli aralıklarla kuramsal oturumlar yapmaktadırlar. 

Her oturumun başında bir katılımcının, önceki oturumun kendisinde uyandırdığı yankıyı gruba sunması beklenmektedir.

Konu: Her sene farklı bir konu ve kavram ele alınmaktadır. İçinde olunan senedeki çalışma ve geçmiş çalışmalar için sayfanın altına bakılabilir. 

Süre : 3 saat

 

Ücret: Oturum başına 120Tl

Amaç: Ele alınan kavramların aktarılması hariç her katılımcının kendisinin de bir sorusunu araştırması ve bir yazı üretmesi, çeviriler yaparak literatüre katkıda bulunması amaçtır. 

Konuklar: Belirli aralıklarla seminer dizisine yurt dışından profesör ve psikanalistler davet edilecek; dönem süresince duyurulacaktır. 


Katılım ön koşulu: Katılımcılar, iki yönetici ile görüşme yaparak gruba dahil olmaktadırlar. ​Seminerlere tek oturumluk katılım mümkün değildir. Kayıtlar her dönem başında olmaktadır. 

Kayıt : Katılmak istenmesi durumunda aşağıdaki kayıt formu doldurularak seminerin yöneticileriyle iletişime geçilebilir. 

Book a place >
Seminere Kayıt

 

Kayıt talebiniz alınmıştır, teşekkür ederiz!

bottom of page