top of page

Herve Castanet, Lacan'ı Anlamak- Kitap Tanıtımı

Herve Castanet’nin Encore Yayınları'ndan Lacancı Bakışlar dizisinden 2017 senesinde çıkan ''Lacan'ı Anlamak'' kitabı aynı yazarın büyük psikanalistleri tanıttığı üçlemesinin* ikinci kitabıdır. Freud'u Anlamakla başlayan bu seri, Lacan'ı Anlamak'la devam eder ve Jacques Alain Miller'i Anlamak'la tamamlanır. Bu eserlerin her birinde yazar ele aldığı kuramcı ve psikanalistin psikanalitik alana katkısına ve kendisinden önce gelen kuramcıları nasıl okuduğuna değinir.

Bir örnek vermek gerekirse bilinçdışı tek bir kelime olmakla beraber: Freud'da, Lacan'da ve Jung'da aynı kavramı işaret etmez, aynı anlama gelmez. Hatta kendi öğretilerinin içinde dahi anlamı ve kullanılışı yeni klinik gözlem ve deneyimleri ışığında derinleşir ve değişir. Bu dönüşüm özellikle Lacan'ın öğretisinde bütün kavramlar için geçerlidir. Bu noktaya dikkat etmek bize okumalarımızda ve klinikte yol gösterici olur.

Baturalp Aslan'ın çevirisiyle anadilimizde okuma fırsatı bulduğumuz Lacan'ı Anlamak kitabında da yazarın yaptığı tam olarak budur: Lacan'ın eserindeki dönüşümleri farklı kavramlar üzerinden birer birer bize gösterir. Bu vasıtayla Freud'dan sonra Lacan'ın psikanalizi nasıl yeniden yapılandırdığını anlamamıza yardımcı olur.

Herve Castanet, Lacan'ı Anlamak, Encore Yayınlarıı, 2017.

Kitapta ele alınan kavramları aynen içindekiler sayfasında verildiği gibi aktaralım :

1. Ayna

2. Öteki

3. Özne

4. Baba-nın-Adı

5. Fallus

6. Nesne a

7. Fantazi

8. Kaygı

9. Gerçek

10. Jouissance'lar

11. Öteki Jouissance

12. Beden

13. Borromea Düğümü

Sonuç- Odil/La lalangue

Gördüğümüz gibi “Lacan’ı anlamak”ta bir yön, bir istikamet var, ve bu sadece kronolojik bir ilerleme değil; kavramlar gerçekten de Lacan’ın öğretiminin zamanda ilerleyişini takip ediyor diyebiliriz. Fakat bu ilerlemenin bir de mantıksal bir boyutu var. Dönüşen kavramlar, bir önce gelen doktrini ya da kendisinden önce ele alınmış kuramcının -ki bu durumda Freud oluyor- yapıtını iptal etmeden, yadsımadan, yeniden düzenleniyor. Ve Castanet kitabın sonunda, okuyucuyu 21. Yüzyılın gereksinimlerine yanıt verecek bir psikanalizi işaret eder biçimde gerçek kavramını merkeze koyan bir doktrine getiriyor.

Bu önemli dönüm noktaları Lacan'ın kendisini de alıntılayarak gözler önüne serildiğinden bizim daha derin okumalara devam edebilmemiz adına da yardımcı olduğu gibi Lacan'ın henüz Türkçeye çevrilmemiş eserlerinden kesitler okumamızı da sağlıyor.

Haliç Üniversitesi Psikoloji Klubü kapsamında bu kitabın çıktığı ilk aydan itibaren Dr. Pınar Arslantürk'le beraber okuması yapılıyor ve aynı zamanda kitabın çevirmeni Baturalp Aslan ile de buluşmalar düzenlenerek kitapta ele alınan Lacancı kavramların klinik alanda kullanımları aktarılıyor.

Not:

Herve Castanet aynı mantık ve başlıkla sanatçıları da tanıtmıştır ve Genet'yi Anlamak bu serinin de başlangıcı olmuştur. Tanıtım yazımızda sadece psikanalistleri tanıttığı dizinin karakterine ve çevrilmiş kitabına değinmiş bulunmaktayız.

İçerikler
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page