top of page

Semptom ve Psikoz

Lacan'ın kuramında psikozda ortaya çıkan semptomları nasıl ele aldığımızı anlamak adına çok önemli olan bu makale dilimize Neslihan Zabcı'nın çevirisiyle kazandırılmıştır. Yazar, Lacan'ın kuramında Baba'nın-Adı kavramını ve baba metaforunu özenle açıklar. Psikozda Baba'nın-Adı'nın men edilmesinin sonuçlarını, imgesel ve simgesel alanlarındaki çözülmeleri klinikte nasıl tespit edebiliriz sorularına bir vaka formülasyonu aracılığıyla cevap arar. Aşağıda yazının sorunsalının ortaya konduğu ilk paragrafından bir alıntı paylaşılmıştır, metnin devamı sayfanın sonundaki linke tıklanarak okunabilir.

Dr. Pınar Arslantürk

Baba metaforu

''Lacan, psikoz üzerindeki düşüncelerini psikozlar üzerine olan seminerden başlayarak, 1958 tarihli makalesinde yeniden ele almış ve Joyce üzerine olan çalışmalarına dek uzanan bir yolda geliştirmiştir. Psikozun tedavisi perspektifinden yola çıkarken semptom kavramı üzerinde özellikle durmuştur. Bu yolun başlıca aşamaları hakkında kısa bir hatırlatma yaptıktan sonra, bir tedaviden kesitler vererek bunu klinik yoldan sorgulamaya çalışacağım.''

Alain Vanier, Çeviren: Neslihan Zabcı

İçerikler
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page